کود اگریفرت سولفات پتاسیم – خدمات کشاورزی سروکده

درواقع پتاسیم اصلی ارتقا تجمع اسمولیتهای سازگار مانند قندها و پرولین، مراقبت محتوای نسبی آب برگ که در همین تحلیل نیز تأیید شد و ارتقاء فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان (Cakmak, 2005)، تجمع گونههای فعال اکسیژن را کمتر داد و درنتیجه به پایداری اکثر رنگیزههای فتوسنتزی از جمله کاروتنوئید در تاکهای در معرض تنش شوری سبب شد. پتاسیم به جهت تکمیل اکثری از عملکردهای دارای در گیاهان از پاراگراف فعال نمودن واکنش های آنزیمی ، سنتز پروتئین ها ، تشکیل نشاسته و قندها و تهیه و تنظیم جریان آب در سلول ها و برگ ها مورد نیاز است. همچنین در سنتز پروتئین ها، قندها، نشاسته دخیل هست و از طرفی موجب تهیه و تنظیم جریان آب در سلول ها می گردد یک عدد دیگر از وظایف پتاسیم گشوده و بسته نمودن دریچه هاست به عبارتی طور که میدانید روزنه ها در هدر رفت و یا ذخیره آب نقش دارا هستند و منجر ورود و خروج گازهای با نظیر دی اکسید کربن و آب به باطن گیاه می شوند. رخ 2- اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات صفر و 5/1 درصد در محتوای قندهای نامحلول (A)، قندهای محلول (B) و غلظت پرولین (C) برگ انگور بیدانة سفید در تنش شوری: S1 (NaCl دارای غلظت صفر میلیمولار)، S2 (NaCl اهمیت غلظت 25 میلیمولار)، S3 (NaCl حیاتی غلظت 50 میلیمولار) و S4 (NaCl مهم غلظت 100 میلیمولار)- مقادیر، متوسط سه تکرار ± انحراف ترازو هستند. مقایسة محتوای نسبی آب در شوری یکسان در دو میزان تیمار پتاسیم سولفات نشان اعطا کرد حیاتی افزایش شوری اثر تعدیلکنندگی پتاسیم سولفات نیز کاهش یافت. استعمال از کود نیترات کلسیم در برنامه کوددهی کمک بسزایی در پرورش مطلوب خیس و در عاقبت میزان مرغوب بودن پایانی خوب تر میوه خواهد داشت. رویش دهندگان گیاهان غالباً از K₂SO₄ به جهت محصولاتی استعمال می کنند که کلرید اضافی – کودهای KCl رایجبرای آن ها نامطلوب است. در چنین مواقعی K₂SO₄ یک مبداء K بسیار مطلوب است.سولفات پتاسیم صرفا یک سوم KCl محلول میباشد بنابراین به میزان کلرید پتاسیم به جهت افزودن به خاک از نحوه آب آبیاری حل نمی شود و در صورتی ترجیح داده می شود که نیاز به S اضافی باشد. هر چند تنش شوری بر هردو کلروفیل a و b اثر میگذارد، کاهش کلروفیل b بهدلیل آلرژی بخش اعظم آن مشهودتر میباشد (Kholova et al., 2009)؛ بنابراین نسبت کلروفیل a به کلروفیل b در تنش شوری بهویژه در مدت طولانی ارتقا یافت. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد سولفات پتاسیم زیگلر بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter analpenta penbetroadhovardaYabancı Dizi İzlemecidiyeköy escortsmm panelvodafone mobil ödeme bozdurma