دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی

دوزینگ پمپهای پیستونی و دیافراگمی در صنایع مختلف، کاربردهای متعددی دارند. دوزینگ پمپ یا پمپ تزریق مواد شیمیایی که به مترینگ پمپ نیز شناخته شده می باشد، در صنایع متعدد و اصلی اهداف گوناگون کاربرد زیادی دوزینگ پمپ دست دوم دارد. دارای فشار بالا به دیگ بخار به کارگیری کرد. فشار ماکزیمم در همین طرح بالا نمیباشد و حداکثر به 15 بار خواهد رسید. هنگامی که فشار سیستم بالا است. از آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر‌و تحول می کند، بدین ترتیب هیچیک از پمپ های مذکور نمی تواند به عنوان دوزینگ پمپ آیتم استعمال قرار گیرد. 6. در دوزینگ پمپ یک سیستم کنترل وجود داراست تا از درست فعالیت کردن دوزینگ پمپ اطمینان حاصل نماید و همینطور مطمئن شود که دوزینگ پمپ به موقع روشن و خاموش میشود. اما اغلب، مراحل عمل همین پمپها، به این صورت می باشد که نخست میزان مشخصی از مادهی شیمیایی را داخل محفظهی خویش میکشند و بعد این ماده را درون لوله یا مخزنی که از قبل مشخصشده است، تزریق میکنند. تعدیل کننده های پالس جریان Pulsation Dampeners :حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ سبب ساز می شود جریان خروجی به رخ پالسی باشد. ساختار پمپهای دوزینگ : محرکه عموماً محرکه همین پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC بدور اثبات می باشد. در بعضا موارد ممکن هست الکتروموتورهای به دور متغیر، موتورهای پنوماتیکی و یا این که هیدرولیکی هم آیتم استعمال قرار گیرد. میکرومتر می تواند با یک عملگر پنوماتیکی و یا الکترونیکی جایگزین گردد. ب- ممكن می باشد تمام چاهها را پایین عملكردي پمپ قوي و يك ايستگاه واحد قرار داده و از قراردادن وسائل و ابزار آلات مكانيكي روي هر كدام از چاهها اجتناب ورزيد ، در اينصورت بايد طبق شكل زير لوله مكش تمام چاهها را مهم يك كلكتور بهمديگر دارای ارتباط تولید .در تمام اين موردها ذكر اين نكته ضروري است كه اختلاف طول بين تراز آزاد آب در مبداء مكش و محور ماشين حیاتی درنظرگرفتن جمع افتهاي مربوط به هر كدام از لوله اي ماشين نبايداز حد متعارف 5/4 الي 6 متر تجاوز نمايد . حجم در هر گوشه و کنار به آرامی اهمیت هر چرخش پیچ تغییر‌و تحول می کند. اين مدل پمپ ها به دودسته اصلي طبقه بندي مي شوند: الف- پمپ هاي رفت وبرگشتي ب- پمپ هاي دوار پمپ هاي رفت وبرگشتي: عمليات پمپاژ دراين مدل پمپ ها اساسی به کارگیری ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين قدرت مورد نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي قدرت افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن حساس اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به اشکال پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي نظیر تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ حتمی مي باشد. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط حساس کجا و طرز به کار گیری از دوزینگ پمپ بادی دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter analpenta penbetroadhovardaYabancı Dizi İzlemecidiyeköy escortsmm panelvodafone mobil ödeme bozdurma