دریچه دسترسی فن کویل – کالا کیوسک

روزنه حرفه کویل خطی وزنه ای از طریق شیارهای طولی (زاویه دار یا بدون زاویه) هوای واجب برای رجوع را جهت دستگاه رشته کویل فراهم می کند.همانطور که از اسم همین دریچه رشته کویل پیداست یک دریچه خطی بر بر روی درب آن تعبیه می شود و درب این روزنه فن کویل هم بصورت وزنه ای باز و بسته می شود.برای ایجاد همین دریچه حرفه کویل نخست نسبت به سایزینگ محل نصب روزنه فن کویل اقدام می شود.بعد از استحصال بعدها ،در مرحله ابتدا نسبت به ایجاد قاب دریچه فن کویل می پردازیم.ابعاد قاب روزنه فن کویل از ابعاد چهارچوبه ی محلِ کارگزاری می بایست به میزان یک سانت از هر سو کوچکتر در لحاظ گرفته شود تا در زمان کارگزاری مشکلی پدید نیاید. در نظر داشته باشید که کارگزاشتن هر یک از اشکال روزنه های حرفه کویل اهمیت توجه به ساختار مختلف، دوچندان متعدد می باشد و افرادی که در همین زمینه فعالیت می کنند، می توانند به بهترین شکل، روزنه های گزینه حیث شما را کارگزاری و شیوه اندازی نمایند. یکی از از معایب دریچه های اصلی قفل و لولا همین می باشد که در روزگار خدمت درب باطن تالار یا این که اتاق کاملا باز می باشد و چنانچه میزان مرغوب بودن قابل قبولی لولا نداشته باشد یا عالی پرچ نشده باشند باعث می شود تا بعد از مدتی درب از رگلاژ در آمده وخوب بسته نشود. البته روزنه کشویی یا وزنی همین امکان را به سرویسکار می دهد تا درب را باز کرده و کنار بگذارد و آن‌گاه خدمت مجدداً درب را در جای خود جاسازی کند. به گزارش برنا، از آنجا که در فضای داخلی ابنیه های مسکونی،تجاری،اداری و صنعتی موضوع تهویه مطبوع و تاسیسات هوارسان از اصلی شایانی برخوردار هست لذا به کار گیری از دستگاههای فن کویل و داکت اسپلیت بعنوان دستگاههای کاربردی در همین حوزه اشاعه زیادی پیدا کرده است.در همین حوزه پس از طراحی و تعبیه همین دستگاهها که عمدتا در باطن سقف کاذب جانمایی می شوند،استفاده از درب یا دریچه ای بعنوان بازدید و چکاپ این دستگاهها بر بر روی سازه ی سقف کاذب امری اجتناب ناپذیر می نماید.به این خواسته موضوع طراحی و ساخت اشکال جور های روزنه تحت فن کویل که در نصیب زیرین دستگاه حرفه کویل یا داکت اسپلیت کارگزاشتن می گردد در فرمان عمل ساخت کنندگان و مجریان مربوط به این فرمان قرار گرفته است. این روزنه رشته کویل دارای دربی مهم شیارهای موازی به عرض ۹ و ۱۸ سانتیمتر می باشد و بصورت لولایی باز و بسته می شود.این روزنه رشته کویل از یک کادر و یک درب تشکیل شده.برای ایجاد همین روزنه حرفه کویل ابتدا می بایست نسبت به طراحی و ایجاد قاب بپردازیم.ابعاد فریمِ روزنه رشته کویل اصولا به مقدار یک سانت از بعدها حفره ای که قرار میباشد روزنه حرفه کویل بر بر روی آن تعبیه شود کوچکتر در نطر گرفته می شود تا در زمانه کارگزاری به راحتی بتوان آنرا سوای مزاحمت و نقص‌ در جای خویش تعبیه دریچه حرفه کویل شیراز نمود. در کلیه مکانهایی که در آنان از حرفه کویل های سقفی و یا کانالی استعمال میشود. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان بخش اعظم در گزینه دریچه مشاهده فن کویلی لطفا به بازدید از وب سایت ما.

خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی

ایندکسر