آشنایی با عایق الکتریکی

شناسایی شوند. عایق یا این که دی الکتریک بر ظرفیت بین جوشن ها، بر جریان مقدار تحت شارش ها ازمیان بدنة عایق و بر جریان نشستی شارش ها در سطح عایق تأثیر می گذارد و در صورتی که ولتاژ به ترازو کافی باشد. این مواد دی الکتریک قطبی ضعیفی هستند و عمدتا به جهت اشباع خازن های کاغذی و به عنوان یک ماده تشکیل دهنده فیلم در لاک های عایق الکتریکی ، رنگ ها و لعاب ها استفاده می شوند. در این پژوهش، یک سیستم بررسی ناخالصی­های عایق الکتریکی ترانسفورماتور تحت عنوان ICAS توصیه می­شود که در آن اهمیت بکارگیری روش­های پردازش تصویر و خودرو بینایی، ضمن بهبود وضوح کیفی تصاویر پرتونگاری، می­توان به رخ اتوماتیک ناخالصی­های موجود در قطعات عایق­های الکتریکی ترانسفورماتور را شناسایی نمود و با تشخیص کالا ناخالصی­ها از دسته آهن و آلومینیوم اطلاعاتی راجع به علت وقوع ناخالصی­ها در خط ایجاد عایق به دست آوردن نمود. گزینش مواد مناسب، انتخاب انواع و بعدها مناسب و کنترل کارداران مخرب، بعضی از مشکلات طراح سیستم عایق می باشند. سیستم های عایق الکتریکی نقش مهمی در ایمنی جنس دارا‌هستند و اکنون به عنوان یک استاندارد جهانی در درحال حاضر ظهور هستند. برای ماده ای که به تیتر دی الکتریک خازن به کار گیری می شود ، برعکس ، ثابت دی الکتریک می بایست تا حد ممکن بالا باشد. آزمون پیری حرارتی تام ، همینطور به تیتر یک آزمایش موتور شناخته می شود ، از یک گونه کلی به کار گیری می کند که طی 9 تا 12 ماه از چرخه دما ، الکتریسیته ، لرزش و رطوبت عبور می کند. همین مواد مقاومت دوچندان بالایی دارند بدین ترتیب جریان الکتریکی به یک ولتاژ بسیار بالا مانند کیلو یا مگاوات نیاز دارااست تا چندین میلی آمپر جریان از ضریب عایق الکتریکی آنان عبور کند. دارای همین حال، به طور معمول حساس تغییرات فیزیکی یا شیمیایی همراه هست که به طور دایم خاصیت عایق مواد را تضعیف می کند. پیچک های ژنراتورها وموتورها ممکن هست اهمیت انواع متمایز از نوارها عایق شده باشند. در اقامتگاها، رساناهایی که درمدارات انشعابی یا در سیستم ها برای وسایل استعمال شده اند با لاستیک یا این که اشکال گوناگون پلاستیک عایق شده اند. در بعضی موارد جریانات رسانش از طریق ابزارآلات دوچندان اهمیت میزان گیری می شود و مطلوب آزمایش هستند تا شایستگی عایق را به جهت استفاده در خدمت انتخاب کنند. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه فروش عایق الکتریکی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی

ایندکسر